دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي در نظر دارد جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود به تعداد  226 نفر بصورت پيماني از محل مجوزهاي شماره 352260 مورخ 23/10/85 و 93438 مورخ 12/3/86 وزارت متبوع با رعايت مفاد مصوبه شماره 84515/ت34613 مورخ 15/12/84 هيأت محترم وزيران از افراد واجد شرايط از طريق برگزاري آزمون كتبي ، شرط معدل آخرين مدرك تحصيلي ، مصاحبه و گزينش براي خدمت در ستاد و واحدهاي تابعه استخدام نمايد.برای کسب اطلاعات بیشتر فایل PDF زیر را دانلود نمایید.

 

 http://www.sbmu.ac.ir/News/Documents/emp.pdf

 

 

+ نوشته شده توسط لطفی در سه شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۶ و ساعت 19:10 |